Home Tech Review

Tech Review

All you wanted to know about any newly launched gadget with authentic reviews by experts

APLICATIONS

ಟೆಕ್ ಟಾನಿಕ್: ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳಿಯಲು

ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗೆ ಯಾರಿಂದಲೋ ಕರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಟ್ರೂಕಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಆ ನಂಬರ್ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಕರೆಯು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ...

HOT NEWS