Home Tech Review

Tech Review

All you wanted to know about any newly launched gadget with authentic reviews by experts

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

man people woman laptop

ChatGPT ಗೆ ಎದುರಾಳಿ Google Bard

ಚಾಟ್-ಜಿಪಿಟಿ ಸಂಭಾಷಣಾ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸವಾಲೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ ಗೂಗಲ್‌ನ ಬಾರ್ಡ್ (Google Bard).

HOT NEWS