Home Tech Review

Tech Review

All you wanted to know about any newly launched gadget with authentic reviews by experts

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಗೆಳೆತನದ ವೃಕ್ಷದಡಿ ತಣ್ಣೆಳಲು….

(ಇದು ವೆಬ್‌ದುನಿಯಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಲೇಖನ)  ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಡ, ನನಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲೆನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯಬೇಡ, ಮುನ್ನಡೆಯಲೆನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು, ನನ್ನ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜ ಸಾಗಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆ... ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನನ್ನೊಡನಿದ್ದು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು... ಈ ಸುಂದರ ಅಕ್ಷರಗಳು 1957ರ ನೊಬೆಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ...

HOT NEWS