Home Tech Review

Tech Review

All you wanted to know about any newly launched gadget with authentic reviews by experts

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಓಟು ಬಂದಿದೆಯಂತೆ…!

ಕಾಲು ಕೆರೆದು ಕೆಸರೆರಚಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ... ! ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಬರಹವೊಂದು "ಬೊಗಳೆ ರಗಳೆ" ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

HOT NEWS