Home Tech Review

Tech Review

All you wanted to know about any newly launched gadget with authentic reviews by experts

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಪೇ: ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವ ಬಗೆ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿ. ಗ್ರಾಹಕ: ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಕ್ಲಿ ಕೊಡಪ್ಪಾಅಂಗಡಿಯಾತ: ತಗೋ, 5 ರೂಪಾಯಿಗ್ರಾಹಕ: ಸರಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಅಂಗಡಿಯಾತ:...

HOT NEWS