Home Tips And Tricks

Tips And Tricks

Tech Tips and Tricks for the easy handling of the gadgets, computer, android mobile phones, iphones

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

APPyಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ…

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕದಲ್ಲಿ (ಮೇ 12, 2013) ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಗ್ರಲೇಖನ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗಲೋ, ಮದುವೆಯಂತಹಾ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೋ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಲೋಕವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದ್ದರೆ, ಲೋಕದ...

HOT NEWS