Home Vijaya Karnataka

Vijaya Karnataka

Tech articles and other news or articles published in Vijaya Karnataka Paper during 2011 to 2019.

No posts to display

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ #HappyFathersDay

ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕೋನಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಮೌನಿಯಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಹಿಂದುಳಿಯತೊಡಗುತ್ತಾನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ #HappyFathersDay 'ಅಪ್ಪ' ಪದವೀಧರರಿಗೆ, ಅಮ್ಮನೂ ಆಗಬಲ್ಲ ಅಪ್ಪಂದಿರಿಗೆ, ಅಪ್ಪನ ಹೊಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ, ಅಪ್ಪನಂತೆ...

HOT NEWS