Home Vijaya Karnataka

Vijaya Karnataka

Tech articles and other news or articles published in Vijaya Karnataka Paper during 2011 to 2019.

APLICATIONS

ದಕ್ಷಿಣೆ-ವರದಕ್ಷಿಣೆ

ದಕ್ಷಿಣೆ ಆತ ನಗ ತಾರದಿದ್ದರೆ ಆಕೆ ನಗಲಾರಳು! ಆತ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನಗದು ಈಕೆಯ ಮುಖವೆಂದಿಗೂ ನಗದು! ಆತನ ಬಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಗದು ನಂಬಿ ಬಂದವಳ ಮುಖಾರವಿಂದವೂ ನಗದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಈಕೆ ನಗ ತಾರದಿದ್ದರೆ ಆತ ನಗಲಾರನು! ಈಕೆ ನಗದು ತಾರದಿದ್ದರೆ ಆತನ ಮುಖವೆಂದಿಗೂ ನಗದು! ಆಕೆಯ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರೆ ನಗದು ಅತ್ತೆಯ...

HOT NEWS