/* */

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೊರಬರುವ ಸ್ವಗತ

ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಈ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆ ಚೆನ್ನೈನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಧ್ಯೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಹಾದಿಯನ್ನು 50 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸವೆಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕುವಾಗ ಇದ್ಯಾವ ಜೀವನ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ, ಅಷ್ಟೊಂದು...

HOT NEWS

/* */ /* */