/* */
Home Tech Review

Tech Review

All you wanted to know about any newly launched gadget with authentic reviews by experts

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಟೆಕ್ ಟಾನಿಕ್: ಕೀಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ Esc ಬಟನ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ Esc ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಕೀಲಿ ಯಾಕಾಗಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸೋಜಿಗ ಇರಬಹುದು. ಕೀಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ Yes ಹೇಳಲು Enter ಬಟನ್ ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ...

HOT NEWS

/* */ /* */