ನನ್ನೊಳಗಿನ ನಾನು

2
609

ಜನ್ಮ ದಿನದಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇ-ಮೇಲ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕುರಿತ ವೆಬ್‌ಸೈಟಿಗೆ ನನ್ನ ಜಾತಕವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊರೆತ ಫಲಿತಾಂಶವಿದು.

ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳು ನನಗರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥವಾದ ಸಾಲುಗಳು ಇಷ್ಟವಾದವು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನೆಟ್-ಮಿತ್ರರಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಟು ಸತ್ಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗದಿರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ನುಡಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಋಣಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಧನಾತ್ಮವಾಗಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತೀರಾ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೆಂದಾದರೆ… ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಲಾಭ ಎಂದು ಹೆಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಅದು ಹೀಗಿದೆ:

Birth Data for Avinash:   
Birth Date and Time….. September 14, 1974 6:13 PM 
Birth Location…………. Puttur, India
Sun Sign……………….. Virgo
Your Sample Reading:
 
 Section 1: How You Approach Life and How You Appear To Others
    You are a gentle, sensitive person with a deep understanding of people and a very tolerant, accepting, nonjudgmental approach towards life. In a noisy, competitive atmosphere you are often receding and withdrawn for you are not an aggressive, forceful person, and you intensely dislike conflict.

    In fact you tend to be somewhat passive, to wait, watch, observe, feel and know much – but to act little. Letting things resolve or work themselves out in their own way, rather than directing or forcing your will upon them, is often your way of dealing with problems.

 Section 2: The Inner You: Your Real Motivation
    At heart you are modest and humble, and you rarely strive to be in the limelight or in a position of power. You have a sharp analytical mind, a keen eye for detail, and you prefer to observe, dissect, and study life from a distance. Conscientious and conservative, you can be relied upon to be careful, efficient, and thorough in your work and you take pride in doing a job well.

    What you may lack in self-confidence you often make up for in skill – developing expertise, technical knowledge, and competency in some specialized area. You are adept at using your hands to create or fix things, and meticulous attention to detail and careful craftsmanship are your forte. Some would say you are a little TOO meticulous, for you can be extremely critical and petty if everything is not done exactly as you think it should be, and you worry about things that other people consider trivial and unimportant.

    You like to organize, categorize, and arrange everything into a logical system, and you are often distinctly uncomfortable when something does not fit into a neat category. Disorganization vexes you. You probably wish that you were not such a perfectionist, for besides being a stickler for details, you can be mercilessly self-critical as well.

Whether in your environment or in yourself, you tend to focus on the flaws, with a desire to improve, refine, and perfect. You are strictly factual, truthful, and scrupulously honest in your self-estimation, and you often do not give yourself enough praise or credit.

2 COMMENTS

 1. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಎಂಬುದು ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳಂತೂ ಅಕ್ಷರಶ: ಸತ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಮನಗಂಡಿರುವೆ.

  ನೀವೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? 😮

  ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ರಾಜಮಾರ್ಗದಂತಿರಲಿ.

  ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ

 2. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್,
  ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಬಹುಶಃ ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

  ನಿಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here