Home Tags Camon 12 Air

Tag: Camon 12 Air

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

ನಿಯಮ ಮುರಿದರಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ !

ಇದೊಂದು ಮಾತು ನಂಬಲೇ ಬೇಕಾದ ನಿಜ. ನಾವು ರೂಲ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತೇ? ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬಂದಿದ್ದೇ ನಿಯಮ ಮುರಿದು ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡ...

HOT NEWS