Home Tags Calling

Tag: calling

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ Captcha ಹಾವಳಿಯೇ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ (Captcha) ಅಡ್ಡಬರುತ್ತದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಎಂದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾನವನೋ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರೋ ಎಂಬುದನ್ನು...

HOT NEWS