Home Tags Photo Editing

Tag: Photo Editing

APLICATIONS

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ

ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳೆದುಹೋದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಜನಸಂಖ್ಯಾರಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ! ಇದು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ ಗಣಿತದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕೂಡಿಸು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅನಂತ ಎರಡು ಕಳೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯ !

HOT NEWS