Home Tags OnePlus 6T

Tag: OnePlus 6T

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗಿಂತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಅಂತರ್‌‘ಜಾಲ’ ದೊಡ್ಡದು!

13-01-13ರಂದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ ಲೇಖನಬೆಂಗಳೂರು: 'ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್' ಎಂಬ ಮಿಥ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶವಾಸಿಗಳೂ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಲಾಡತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ...

HOT NEWS