Home Tags Mobile

Tag: mobile

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಕನ್ನಡ ಯುನಿಕೋಡ್ ಟೈಪಿಸಲು ಟೂಲ್

ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೈಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೂಲ್ ಯುನಿಕೋಡ್ ಬಳಸುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟೂಲ್ ದೊರೆತಿದೆ. ಅದರ ಯು.ಆರ್.ಎಲ್. ಇಲ್ಲಿದೆ. http://service.monusoft.com/KannadaTypePad.htm quillpad.com/kannada ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಕಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಾಕಿ ಯುನಿಕೋಡ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

HOT NEWS