Home Tags Memory Card

Tag: Memory Card

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಫೋನ್ ನೀರಿಗೆ ಬಿತ್ತೇ? ಆತುರ ಪಡಬೇಡಿ

ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿ, 'ನನ್ನ ಫೋನ್ ನೀರಿಗೆ ಬಿತ್ತು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು' ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸದಾ ಕಾಲ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್, ಅನುಕ್ಷಣದ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕಚೇರಿ...

HOT NEWS