Home Tags Free chatting

Tag: free chatting

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ….!

     ಹಾಂ... ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು, ವಿಶೇಷತಃ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ "ಯುಗಳ ಪ್ರೇಮ" ಮಾತ್ರವೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಾ....     ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಡವಿದ್ದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಡವಿದ್ದೀರಿ...

HOT NEWS