Home Technology

Technology

Technology news, views, gadget reviews, new launches, tips and tricks in Kannada. Tech News in Kannada

No posts to display

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತಿದ್ದಲು ಪಿಕ್ಸೆಲಾರ್ ತಂತ್ರಾಂಶ

ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ@ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ- ವಿ.ಕ.ಅಂಕಣ-25 (ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2013) ಅಡೋಬಿ ಕಂಪನಿಯ ಫೋಟೋ ಶಾಪ್ ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಲು, ವಕ್ರಗೊಳಿಸಲು, ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲು, ಸು-ರೂಪಗೊಳಿಸಲು ಉಪಯೋಗವಾಗುವ, ಬಹುತೇಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಾಂಶ....

HOT NEWS