Home Tags Assembled computer

Tag: assembled computer

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗುವ ಸ್ಲೇಟುಗಳು; ಬಳಪ ಹಿಡಿವ ಟೆಕೀಗಳು

ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಭರಾಟೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಬೆರಳುಗಳ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನರಳುವಂತಾಗಿದೆೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಗುಂಡಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಗುಂಡಗಿರುವುದಕ್ಕೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ...

HOT NEWS