Home Tags ಪಕ್ಷಾಂತರ

Tag: ಪಕ್ಷಾಂತರ

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

“ಮಧುರ ಯಾತನಾ” ಪ್ರೇಮವಿದು ನಿತ್ಯ ನೂತನ

"ಮೇರಾ ದಿಲ್ ಭೀ ಕಿತ್‌ನಾ ಪಾಗಲ್ ಹೆ, ಯೇ ಪ್ಯಾರ್ ತೊ ತುಮ್ಸೇ ಕರ್‌ತಾ ಹೆ, ಪರ್ ಸಾಮ್ನೇ ಜಬ್ ತುಮ್ ಆತೇ ಹೋ, ಕುಛ್ ಭೀ ಕಹನೇ ಸೇ ಡರ್‌ತಾ ಹೈ"...

HOT NEWS