Home Tags ಕೇಯ್ನ್

Tag: ಕೇಯ್ನ್

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಯಕ್ಷಗಾನೀಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್ ಆಂಗ್ಲ ನಾಟಕ ‘ಮ್ಯಾಕ್‌ಬೆತ್’

ಧುರದೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್‌ಬೆತ್ತನನು ತಾ| ತರಿದು ತಲೆಯನು ತಂದು ಸಭೆಯೊಳು |ದೊರೆ ಸಿವಾರ್ಡಗು ಸಹಿತ ಮ್ಯಾಲ್ಕಂಗಾಗ ತೋರಿಸಲೂ ||ಪರಿಪರಿಯ ಪರಿಭವವ ಹೊಂದುತ | ಬರಿದೆ ಚಿತ್ತ ಗ್ಲಾನಿ ಹೊಂದಿದ |ಪರಮ ಮಿತ್ರರೆ...

HOT NEWS