Home Tags ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಬುಕ್

Tag: ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಬುಕ್

APLICATIONS

ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಿಡಿಯುವ, ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳು

ಕನ್ನಡದ ನೆಲದ ಪುಲ್ಲೆನಗೆ ಪಾವನ ತುಲಸಿ! ಕನ್ನಡದ ನೆಲದ ನೀರ್ವೊನಲೆನಗೆ ದೇವನದಿ ಕನ್ನಡದ ನೆಲದ ಕಲ್ಲೆಮಗೆ ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆ! ಕನ್ನಡಂ ದೈವಮೈ! ಕನ್ನಡದ ಶಬ್ದಮೆಮಗೋಂಕಾರಮೀಯೆನ್ನ ಕನ್ನಡದ ನುಡಿಯೆ ಗಾಯತ್ರಿಯದ್ಭುತ ಮಂತ್ರ- ಮಿನ್ನಾವುದೈ ಪೆರತು ಕನ್ನಡದ ಸೇವೆಯಿಂದಧಿಕಮೀ ಜಗದೊಳಗೆ? -ಸಾಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು...

HOT NEWS